In alle gevallen waarin Moorlands B.V. h.o.d.n.Celtic Car Company optreed als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. Celtic Car Company is een geregistreerde handelsnaam van Moorlands B.V.